RDC De Kempen

Lopende projecten

Hieronder lees je welke projecten wij op dit moment uitvoeren. Interesse in de resultaten? Of heb je zelf een datavraag? Neem dan gerust contact met ons op!

Duurzaamheidsbarometer

Dashboard | Verwacht in september 2022

Aanleiding

Gemeente Eersel heeft ambities om te verduurzamen en wil kunnen volgen of de doelstellingen worden behaald of dat er aanleiding is om het beleid aan te passen.

Opdracht

Het ontwikkelen van een dashboard dat weergeeft waar de gemeente staat op belangrijke indicatoren voor duurzaamheid, zoals:

 • Energieverbruik
 • Opwekken duurzame energie
 • Energielabels
 • Mobiliteit

Facturatie op orde

Applicatie | Verwacht in december 2022

Aanleiding

Gemeenten moeten aantonen dat zij hun financiën op orde hebben en betalingen binnen de juiste termijn afhandelen. Jaarlijks wordt bij de controle hierop veel tijd besteed aan het nalopen van facturen en de afhandeling hiervan. De vraag van gemeente Oirschot is of dit efficiënter en sneller kan.

Opdracht

Het ontwikkelen van een applicatie die het mogelijk maakt om in één oogopslag te laten zien in welke fase een opdracht van de gemeente zich bevindt, of dat een opdracht is afgerond en afgehandeld.

optimalisatie burgerzaken

Onderzoek | Verwacht in december 2022

Aanleiding

Gemeente Oirschot wil de dienstverlening voor de afhandeling van Burgerzaken optimaal afstemmen op de behoefte van haar inwoners. Een belangrijke taak is het uitgeven van rijbewijzen, identiteitskaarten en paspoorten. Wij zijn gevraagd om in beeld te brengen wanneer in de komende jaren piekmomenten kunnen worden verwacht voor aanvragen van deze documenten. Met deze informatie kan de gemeente haar openingstijden en personeelsinzet beter inrichten.

Opdracht

Inzichtelijk maken wat de verwachte aanvraag van rijbewijzen, identiteitskaarten en paspoorten is bij Loket burgerzaken van gemeente Oirschot. Hierbij wordt gebruik gemaakt van historische data (aanvragen uit het verleden) en voorspellende data op basis van demografische gegevens.

omgevingsvisie eersel

Onderzoek en advies | Verwacht in juni 2022

Aanleiding

Gemeente Eersel werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hierin legt de gemeente haar ambities en doelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit gaat over onderwerpen als wonen, economie, gezondheid, duurzaamheid en milieu. Gemeente Eersel pakt dit stapsgewijs aan en heeft nu op hoofdlijnen de doelstellingen geformuleerd. Bij deze doelstellingen reizen verschillende vragen op, zoals:

 • Waar staan we nu?
 • Wat zijn de trends?
 • Wat is een realistisch doel om te stellen?

Opdracht

Wij ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen en geven advies op basis van data en informatie.

omgevingsvisie reusel-de mierden

Onderzoek | Verwacht eind 2023

Aanleiding

Gemeente Reusel–De Mierden werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hierin legt de gemeente haar ambities en doelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit gaat over onderwerpen als wonen, economie, gezondheid, duurzaamheid en milieu. De gemeente start in 2023 met het opstellen van de Omgevingsvisie.

Opdracht

Wij brengen in beeld waar de gemeente nu staat en geven advies op basis van data en informatie.

gemeenschapshuis D'n Boogerd

Onderzoek | Verwacht in augustus 2022

Aanleiding

Gemeenschapshuis D’n Boogerd in Vessem wil het toekomstige gebruik en programma laten aansluiten op de de inwoners van Vessem. Het We zijn gevraagd om hierbij te ondersteunen door hen te voorzien van informatie en onderzoek te doen. Met deze informatie kan gemeenschapshuis D’n Boogerd een toekomstbestendige exploitatie opzetten.

Opdracht

 • Opleveren van een factsheet met relevante data over de inwoners van Vessem, zoals demografie, interesses, lokale betrokkenheid en voorzieningen in de omgeving.
 • Advies over invulling toekomstig programma op basis van verdiepende informatie.

burgerpeiling gemeente eersel

Enquête en onderzoek | Verwacht in januari 2023

Aanleiding

Om de twee jaar doet gemeente Eersel onderzoek naar de kwaliteit van de gemeente volgens haar inwoners. Dit heet een Burgerpeiling. De vragen in de Burgerpeiling hebben betrekking op vier maatschappelijke thema’s: leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen inwoner en gemeente en de directe dienstverlening. We zijn gevraagd om dit onderzoek uit te voeren en te verrijken met verdiepende analyses en onderzoek. De gemeente gebruikt dit onderzoek om prioriteiten te stellen en nieuw beleid te maken.

Opdracht

We ontzorgen gemeente Eersel in de uitvoering van de Burgerpeiling door:

 • het voorbereiden en verspreiden vragenlijst;
 • het inrichten van een digitale omgeving voor het invullen van de vragenlijst;
 • te zorgen voor dataveiligheid;
 •  te rapporteren over de resultaten.