RDC De Kempen

Blog

De woningnood, een groene leefomgeving en veiligheid staan bij veel politieke partijen hoog op de…

Verder lezen

Onze Woonmonitor is vernieuwd! In onze nieuwsbrief lichtten we dit al toe. Nieuwsbrief niet ontvangen?…

Verder lezen

Het ministerie, de VNG en het CBS hebben voor de Kempengemeenten de groep ‘kwetsbare werknemers’…

Verder lezen

Eind 2020 presenteerde Rural Data Center (RDC) de Kempen de pilot van de sociale index…

Verder lezen

4/4