RDC De Kempen

Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in jouw wijk? Hoe staat de woningmarkt ervoor in de Kempen? En hoe duurzaam zijn de woningen in jouw gemeente?

Het ministerie, de VNG en het CBS hebben voor de Kempengemeenten de groep ‘kwetsbare werknemers’ in beeld gebracht. Dit zijn werknemers van bedrijven met een

Eind 2020 presenteerde Rural Data Center (RDC) de Kempen de pilot van de sociale index met het thema leefbaarheid. Het dashboard is nu aangevuld met

3/3