RDC De Kempen

Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in jouw wijk? Hoe staat de woningmarkt ervoor in de Kempen? En hoe duurzaam zijn de woningen in jouw gemeente?

Stikstof; een actueel en veelbesproken onderwerp. In elke Kempengemeente is inmiddels een boerenprotest geweest als reactie op de stikstofplannen van het kabinet. Maar hoe zit

De woningnood, een groene leefomgeving en veiligheid staan bij veel politieke partijen hoog op de agenda. Duurzamere energiebronnen om woningen te verwarmen zijn ook vaak

Onze Woonmonitor is vernieuwd! In onze nieuwsbrief lichtten we dit al toe. Nieuwsbrief niet ontvangen? Meld je dan aan!  Vernieuwde Woonmonitor Samen met beleidsmedewerkers van

Het ministerie, de VNG en het CBS hebben voor de Kempengemeenten de groep ‘kwetsbare werknemers’ in beeld gebracht. Dit zijn werknemers van bedrijven met een

Eind 2020 presenteerde Rural Data Center (RDC) de Kempen de pilot van de sociale index met het thema leefbaarheid. Het dashboard is nu aangevuld met

6/6