RDC De Kempen

Afgeronde projecten

Hieronder lees je welke projecten wij de afgelopen jaren hebben afgerond. Interesse in de resultaten? Of heb je zelf een datavraag? Neem dan gerust contact met ons op!

Strooiroute van de toekomst

Onderzoek | Opgeleverd in 2018

Gemeente Reusel-De Mierden wilde de meest ideale strooiroute bepalen voor een nieuw strooibeleid.

Door verschillende datasets (zoals sportvoorzieningen, scholen en busroutes) te combineren en visualiseren, kon er een efficiëntere route gepland worden.

De analyses werden besproken tijdens een inwonersavond. Samen met inwoners werd de definitieve nieuwe strooiroute bepaald. 

Groen loont!

Onderzoek | Opgeleverd in 2017

Bij het opstellen van het nieuwe groenplan wilde Gemeente Eersel  antwoord op de vragen:

  • Waar kan groen het beste geplaatst wateroverlast te voorkomen?
  • Welk verband is er tussen groen en de aantrekkelijkheid van woningen?

Om deze te beantwoorden, is er een visualisatie gemaakt van de bebouwing, waterophoping en plaatsing van groen. Zo werd duidelijk zichtbaar waar het groen wel/niet bijdraagt aan het afvangen van water.

Mijn eigen wijk in beeld

Onderzoek | Opgeleverd in 2019

Hoe veel jongeren en ouderen wonen er in jouw kern? Hoe staat het met het energieverbruik bij jou in de buurt? En wat voor soorten woningen staan er allemaal om dat van jou heen? 

Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben we een samenvatting gemaakt van verschillende cijfers over de woon-, omgevings- en werksituatie in alle kernen van de Kempengemeenten.

Verkeerstellingen in beeld

Onderzoek/kaart | Opgeleverd in 2018

In Gemeente Bergeijk zijn de afgelopen jaren verkeerstellingen uitgevoerd van fietsers en gemotoriseerd verkeer. Door deze tellingen samen te voegen in een kaart, heeft iedereen inzicht in de resultaten.