Rural Data Center de Kempen


Het Rural Data Center is een unieke samenwerking tussen de vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oischot en Reusel-De Mierden) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit maakt het mogelijk om nieuwe databronnen in te zetten als informatie, aan te bieden aan beleidsmedewerkers en te gebruiken bij het beantwoorden van beleidsvragen. Het is belangrijk om deze datagedreven manier van werken standaard te integreren in het beleids- en besluitvormingstraject. Op die manier worden beleidskeuzes doelmatiger, doeltreffender en transparanter gemaakt.
Meer weten: stuur ons een e-mail: ruraldatacenter@kempengemeenten.nl.
Casus voorleggen: medewerkers van de Kempengemeenten kunnen een casus aan ons voorleggen via ons online pilotfiche
.

Dashboards


Meetnet Eersel

Fijnstof gegevens in gemeente Eersel

Armoede monitor

Armoede in de Kempen

PC 6 gegevens

Demografie van de Kempen

Spitsuur stromen

Verkeersbewegingen in de Kempen


Data-bank

Overzicht van de gegevensbronnen

Sociale Index

Hoe leven we samen met elkaar?